Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szczaniec  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Szczaniec

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szczaniec.

Mapa Geoportal Szczaniec
Mapa z granicą gminy Szczaniec

Dane urzędu

Urząd Gminy SzczaniecHerbowa 30Szczaniec, 66-225

Tel: 68 3410700

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /93k0frn8vg/skrytka

E-mail: ug@szczaniec.pl

Powiat: świebodziński

Województwo: lubuskie

Numer TERYT gminy Szczaniec: 0808042

Witryna: www.szczaniec.pl

Władze lokalne: Wójt Maciej Adam SIEŃKOWSKIug@szczaniec.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Szczańca

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Szczaniec to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Szczaniec na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szczańca, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Szczańca, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szczańca

Gmina Szczaniec w liczbach

Powierzchnia gminy Szczaniec*

113 km2

1207 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szczaniec*

3 845 mieszkańców

2161 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szczaniec*

34 mieszkańców na km2

2045 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szczaniec

Geoportal Szczaniec prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Szczaniec, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Szczaniec.

Dostęp do danych Geoportalu Szczaniec

Jak powstał Geoportal gminy Szczaniec?

Geoportal Szczaniec powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szczaniec, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Szczaniec.

Geoportal Szczaniec umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Szczaniec oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Szczaniec, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szczaniec

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szczaniec?

Informacje na Geoportalu Szczaniec

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szczaniec?

Korzyści z Geoportalu Szczaniec

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szczaniec?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szczaniec.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szczaniec łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szczańcu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szczańca zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szczaniec, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szczaniec oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szczaniec. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szczańca możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szczańca. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szczaniec. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szczaniec.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szczańcu.

  Geoportal gminy Szczaniec posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szczaniec. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szczańcu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szczaniec przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szczańcu.

  W Geoportalu Szczaniec przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szczaniec. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szczańcu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szczaniec zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szczaniec, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szczaniec oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szczaniec.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szczaniec. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szczaniec są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szczaniec podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szczaniec.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szczańcu. W Geoportalu gminy Szczaniec udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szczańcu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szczaniec.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szczaniec. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Szczaniec.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Szczaniec, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Szczaniec. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Szczaniec.

 • Zabytki w gminie Szczaniec

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Szczaniec. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Szczaniec oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Szczaniec.

 • Informacje o wyborach w gminie Szczaniec

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Szczaniec. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Szczaniec i wiele istotnych informacji.

Geoportal Szczaniec dla mieszkańców

Geoportal Szczaniec jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szczaniec. Na mapie Szczańca sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szczaniec mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szczaniec. Korzystając z map Geoportalu gminy Szczaniec w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szczaniec są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szczaniec dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szczaniec dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.